poniedziałek, 30 stycznia 2012

wykaz planów miejscowych

W ramach partnerskiej współpracy, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy przygotowało dla nas zestawienie uchwalonych i opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu skarpy i Alei Na Skarpie.A. Plany uchwalone:
 1. Żoliborz Historyczny – uchwała LXXXII/2738/2006 z 10.10.2006
 2. Rejon Starego Mokotowa - uchwała LXX/2187/2010 z14.01.2010
 3. Rejon pod Skocznią cz. I (Mokotów) - uchwałaXLII/1299/2008 z 23.10.2008
 4. Park Dolina Służewiecka (Mokotów) - uchwałaXI/315/2007 z 14.06.2007
 5. Rejon osiedla Wolica (Ursynów) - uchwała 520/98 z 12.05.1998
 6. Wieś Kabaty - uchwała 165/99 z 16.11.1999
 7. Ursynów Płd. - Kabaty - uchwała XXXVI/1090/2008 z10.07.2008
 8. Wilanów Zachodni cz. II - uchwała LXXVII/2421/2006z 22.06.2006 
 9. Rejon ul. Pałacowej w cz. zachodniej (Wilanów) -uchwała LXVIII/1993/2006 z 9.02.2006
 10. Rejon ul. Potułkały (Wilanów) - uchwała 887 z26.09.2002 

A. Plany w opracowaniu:
 1. Rejon Parku Traugutta (Śródmieście) - uchwałaLVIII/1779/2009 z 9.07.2009 (etap IV – projekt planu. Stan na 28.06.2011: opracowanie planistyczne w fazie koncepcji skierowane do zaopiniowania przez Dzielnicę i/lub MKUA)
 2. Rejon Jazdowa (Śródmieście) – uchwała LXII/1779/2005 z24.11.2005 (stan na 6.12.2011: opracowanie planistyczne w fazie koncepcji skierowanedo zaopiniowania przez Dzielnicę i/lub MKUA
 3. Powiśle Północne (Śródmieście) – uchwała LXXXIII/2767/2006 z 19.10.2006 (etap II – koncepcja planu; stan na 08.11.2011: opracowanie planistyczne w fazie koncepcjiskierowane do zaopiniowania przez Dzielnicę i/lub MKUA)
 4. Rejon ul. Wiejskiej (Śródmieście) – uchwałaLXII/1781/2005 z 24.11.2005 (etap IV - projekt planu) 
 5. Sielce (Mokotów) – uchwała LXXVII/2006 z 22.06.2006
 6. Rejon pod Skocznią cz. II (Mokotów) – uchwała LII/1368/2005 z 19.05.2005 + uchwała
  zmieniająca XXXVII/1123/2008 z 10.07.2008
 7. Służew – uchwała LVI/1516/2005 z 8.07.2005 (etapVII – rozpatrzenie uwag, korekty) 
 8. Rejon ul. św. Katarzyny (Ursynów) – uchwałaLVI/1512/2005 z 8.07.2005 (etap VII – rozpatrzenie uwag, korekty)
 9. Rejon ul. Nowoursynowskiej (Ursynów) – uchwałaLII/1369/2005 z 19.05.2005 + uchwała zmieniająca granicę LXXXVIII/2600/2010 z26.08.2010 (etap VII – rozpatrzenie uwag, korekty) 
 10. Rejon ul. Muchomora (Ursynów) – uchwała III/8/2010 z 9.12.2010

niedziela, 8 stycznia 2012

morfologia skarpy

Dotychczas w opisach skarpy używałem różnych określeń, nie definiując ich. Wydaje mi się celowe uściślenie stosowanych pojęć. Za wzór przyjąłem nazewnictwo stosowane przez geomorfologów (Majdecki 1993) - jest to podział na pięć stref:
 1. przyskarpie (korona)
 2. górna linia skarpy
 3. stok skarpy
 4. dolna linia skarpy
 5. podskarpie