wtorek, 21 maja 2013

Partnerstwo Liniowe na Skarpie

Projekt Warszawska Droga Kultury został zainicjowany przez architekta Artura Jerzego Filipa jako społeczno-urbanistyczny eksperyment i stanowi jedno ze studiów przypadków, na podstawie których konstruowany jest autorski model teoretyczny Partnerstwa Liniowego, omawiany w ramach przygotowywanej na Wydziale Architektury PW rozprawy doktorskiej pt: "Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju liniowych założeń urbanistycznych. Partnerstwo Liniowe." Promotorem pracy jest prof. nzw. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska.
21 maja w ramach zorganizowanej na WA PW konferencji naukowej "Metamorfozy Przestrzeni" Artur wygłosił referat pt: "Wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne w czasach urbanistyki społecznej - bariery i możliwości rozwoju" (plan konferencji), w którym omówił podstawowe warunki rozwijania projektów takich jak nasza Droga Kultury. Tekst zostanie publikowany w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz