środa, 24 sierpnia 2011

Pasternak Ryszard,
Z historii Aleksandrii, Dynasów i Sewerynowa,
Warszawa, str. 1-3

O Aleksandrii pochodzącej od imienia Aleksandra Zasławskiego, o Dynasach nazwanych imieniem księcia de Nassau oraz o Sewerynowie noszącym nazwę od imienia Seweryna Uruskiego.

Kasprzycki Jerzy,
Ulica Czerwonego Krzyża,
w: Korzenie miasta, tom II - Śródmieście Północne, Warszawa 1997, str. 307-309

O burzliwych losach przyskarpowych terenów, które czasami bywały ważne, a dzisiaj na nowo pytają o swoją tożsamość.

Kasprzycki Jerzy,
Ulica Smolna,
w: Korzenie miasta, tom II - Śródmieście Północne, Warszawa 1997, str. 279-280

Ulica Smolna jest jedną z tych warszawskich ulic, których losy nieodłącznie związane są z wydarzeniami mającymi miejsce na skarpie. To ulica biegnąca trochę górą, trochę dołem, a dzisiaj ostatecznie podzielona i częściowo zapomniana.

niedziela, 21 sierpnia 2011

Skibniewska Halina,
Skarpa doliny Wisły,
w: Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku, Warszawa 2002, str. 125-138

Halina Skibniewska wraz ze swoim mężem Zygmuntem Skibniewskim przez wiele lat otaczali warszawską skarpę swoją profesjonalną troską. Wyrazem tego zainteresowania jest między innymi ten tekst - większość jego wątków jest dzisiaj wciąż bardzo aktualnych. Książka jest dostępna, dlatego poniżej prezentujemy jedynie wybrane krótkie fragmenty.

Matuszak Aleksy,
Ujazdów wojskowy - wspomnienia,
Warszawa 2010, str. 54, 80

Przez wiele lat, aż do końca II Wojny Światowej, obszar Ujazdowa był zajęty przez szpital wojskowy. To, co z niego zostało, prezentuje ilustracja. Autor w swoich wspomnieniach opisuje po kolei wszystkie obiekty składające się na szpitalny kompleks.

poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Sigalin Józef,
Warszawa 1944-1980. Z archiwum architekta,
Warszawa 1986, tom I, str. 119-121

Rzecz o tym, jak i gdzie dokładnie Komisja Gruzowa w 1945 roku 'poprawiała' rzeźbę skarpy.

niedziela, 14 sierpnia 2011

Sigalin Józef,
Warszawa 1944-1980. Z archiwum architekta,
Warszawa 1986, tom I, str. 81-83

Oto opis planu BOS-owców zatytułowany Wytyczne urbanistycznej struktury Warszawy.

sobota, 13 sierpnia 2011

Tołwiński Stanisław,
Wspomnienia 1895-1939,
Warszawa 1970, str. 446

Autor - od 5 marca 1945 do 23 maja 1950 prezydent miasta stołecznego Warszawy - w swoim pamiętniku przywołuje przedwojenne plany urbanistyczne prezydenta Starzyńskiego prezentowane na organizowanych w latach trzydziestych wystawach:

Syrkus Helena,
Ku idei osiedla społecznego 1925-1975,
Warszawa 1976, str. 273-274

Powstające w czasie okupacji (1943r.) koncepcje dla śródmieścia wspomina Helena Syrkusowa. To kolejny przykład potwierdzający tezę, że myślenie o Skarpie było zwykle integralnie powiązane z myśleniem o Wiśle: