niedziela, 12 lutego 2012

dlaczego Skarpa?

  • "O GENIUS LOCI tego terenu decyduje połączenie parkowego charakteru i Skarpy z powiązaniami z układem miasta i krajobrazu założeniami przestrzennymi i z architekturą najwyższej rangi" [Kiciński 2000]
  • "Skarpa wysoczyzny warszawskiej jest jednym z najcenniejszych naturalnych elementów krajobrazu w przestrzeni miasta. Niestety, ale stale jest dewastowana i degradowana, zwłaszcza chaotyczną zabudową i brakiem jakiegokolwiek planu zagospodarowania." [Ostrowski 2006]
  • "Decydująca dla tożsamości krajobrazowej Śródmieścia jest jednak Skarpa Warszawska i dolina Wisły." [Kiciński 2006]
  • "Skarpa jest dla Warszawy tym, czym siedem wzgórz dla Rzymu." [Skibniewski 1991, za: Kiciński 2006]
  • "Skarpa zrosła się z Warszawą w takim stopniu, że stanowi jeden z najważniejszych elementów jej przestrzennej struktury." [Zarębska, za: Kiciński 2006]
  • "najpiękniejszym wydarzeniu naszego miasta, jakim jest asymetryczna, wyniosła Skarpa w dolinie Wisły i niezwykła wspólnota przyrody, historii, kultury i pejzażu." [Skibniewska, za: Kiciński 2006]
  • "Dolina Wisły i Skarpa są podstawowym odniesieniem dla historycznych, decydujących o tożsamości miasta, wydarzeń urbanistycznych i architektonicznych." [Kiciński 2006]
  • "Na górnym tarasie Skarpy - najatrakcyjniejszym krajobrazowo miejscu Warszawy - powstawały najwspanialsze budowle - zamki, kościoły i pałace, których ogrody i osie stały się zaczątkiem najwspanialszych założeń miasta." [Kiciński 2006]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz