czwartek, 6 lutego 2014

konsultacje społeczne na Skarpie


Przedstawiciele wnioskodawcy przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyszłości i form funkcjonowania warszawskiego terenu Osiedla Jazdów oraz stołeczni urzędnicy wspólnie uzgodnili harmonogram tych konsultacji, które rozpoczną się 8 lutego 2014 roku.

Cały proces konsultacji będzie się składał z trzech etapów – diagnozy, przygotowania społecznej koncepcji zagospodarowania terenu Jazdowa oraz podsumowania – i będzie trwał co najmniej do końca III kwartału 2014 roku.

Najpierw, w sobotę 8 lutego br. w godz. 11:00 – 15:00, odbędzie się konferencja historyczno-informacyjna ( zobacz plakat i program), podczas której wszyscy zainteresowani – m.in. mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci i urzędnicy będą mogli posłuchać na temat historii, dotychczasowych koncepcji zagospodarowania, przyrody i stanu obecnego terenu Osiedla Jazdów, a godzinę przed konferencją wziąć udział w spacerze z przewodnikiem. Na tym etapie konsultacji zostanie przygotowana tzw. biała księga, zawierająca diagnozę tego miejsca. Dokument ten będzie pomocy przy dalszych etapach procesu konsultacyjnego.

Następnie przeprowadzone zostaną cykle spotkań w sześciu jednorodnych grupach roboczych, w których wezmą udział: obecni użytkownicy terenu Osiedla Jazdów (m.in. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne), odbiorcy działań tych użytkowników, mieszkańcy Warszawy, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w sprawy dotyczące terenu Osiedla Jazdów, eksperci (m.in. architekci, urbaniści, naukowcy, radni, urzędnicy), potencjalni nowi gospodarze terenu Osiedla Jazdów i tzw. wizjonerzy. Wypracowane w tych grupach koncepcje zostaną przedyskutowane podczas spotkań grupy mieszanej, w której uczestniczyć będą przedstawiciele każdej z grup.

Równolegle, od samego początku konsultacji, zainteresowane osoby będą mogły przekazywać swoje opinie za pomocą poczty elektronicznej lub w formie papierowej.

Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji i podjętych działań, a także zorganizowanie spotkania podsumowującego konsultacje.

więcej na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz